Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,

Giám đốc Công ty trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

  1. Mức chia cổ tức: 10%
  2. Thời gian chi: Từ ngày 27/6/2018
  3. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Học Liệu
File
TB chi tra co tuc 2017.pdf
Chuyên mục
Lượt tải về103
Số tập tin1
Ngày đăng28/06/2018
Ngày sửa28/06/2018
Download