Tài liệu sau ĐHCĐ 2018

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,

Các tài liệu sau Đại hội cổ đông gồm:

  • Biên bản Đại hội cổ đông
  • Nghị quyết Đại hội cổ đông

Trân trọng.

File
Bien ban DHDCD nam 2018.pdf
NQ DHDCĐ nam 2018.pdf
Chuyên mục
Lượt tải về92
Số tập tin2
Ngày đăng25/06/2018
Ngày sửa28/06/2018
Download