Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần Học Liệu,

Các tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Thư mời ĐHCĐ 2020

2. Giấy ủy quyền

5. Chương trình DHCD 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 20/6/2020.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng !

File
5. Chuong trinh DHCD 2020.docx
2. Giấy ủy quyền.doc
1. Thư mời ĐHCĐ 2020.doc
Chuyên mục
Lượt tải về7
Số tập tin3
Ngày đăng12/06/2020
Ngày sửa12/06/2020
Download